image

Otázka:

Prečo je niekto zdravý a pritom žije bohémskym životom, nedbá o seba, dokonca si škodí? Prečo je niekto naopak chorľavý, hoci sa o seba všemožne stará? Ďalšiemu sa nezlepšuje ani pod odbornou lekárskou starostlivosťou, či pomocou nespočetných alternatív, alebo tzv. zdravým spôsobom života? Prečo sa zrazu objaví „zákerná“, či „náhla“ ťažká choroba?

Odpoveď:

Pretože zdravie každého z nás závisí od nesmierneho množstva rôznych činiteľov a preto, že človek dnešnej doby nezodpovedne so zdravím hazarduje a porušuje prakticky všetky prírodné zákony súvisiace s prirodzeným zdravím.

Riešenie:

Aby bolo vaše zdravie pevné a stále, nestačí len chcieť ale je treba akceptovať požiadavky živého organizmu a všetky tieto činitele dať do súladu so sebou, s okolím, s celou prírodou… Je na to jediný úžasný lekár a tým ste VY! Systém „Tri kroky ku …“úprimnému záujemcovi takéto riešenie ponúka. Nie rečami ani túžbami, ale dennou praxou.

Ako?:

Jednoduchými, každému dostupnými a pritom veľmi účinnými praktickými cvičeniami so silnými teoretickými základmi sa vydá každý z vás na samostatnú cestu svojej originálnej bytosti, využitím jej vlastných nekonečných možností. Odstránite si svoje vlastné bloky, využijete svoje silné stránky a posilníte slabé. Každý individuálne a to pre štyri základné súčasti vašej bytosti – telesnej, vitálnej, mentálnej a emočnej.

Byť zdravý, šťastný a spokojný nebude už pre vás až také ťažké, pretože v jednoduchosti je nielen krása, je v nej najmä sila a genialita.

A čo sú „Tri kroky ku …“?

Všetko sa dozviete, ale najmä integrujete do svojho života, na ozdravno relaxačnom pobyte.  Prezradím len, že autorom systému je sama matka Príroda a lektorom je dlhoročný propagátor prirodzeného spôsobu života a samoregulačných procesov vlastného organizmu, cvičiteľ Vladimír Daniš.

Teším sa na Vaše úspechy!

Jana Kučerová

Additional Details

  • Parkovanie v blízkosti:Zdarma
Show all
    building Own or work here? Claim Now! Claim Now!
    image